TL-1988/07

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium lipiec 1988

11

  • Umiera 69-letni prof. Jan Strzelecki, socjolog, pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, eseista, taternik, uczestnik powstania warszawskiego, doradca „Solidarności”. W nocy 29/30 VI nieprzytomnego, ciężko pobitego przez „nieznanych sprawców”, znaleziono nad brzegiem Wisły w Warszawie.

11-16

  • Z wizytą w Polsce przebywa sekretarz generalny KC KPZR i przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow.

13

  • W Stalowej Woli sukcesem kończy się strajk w obronie wyrzuconych z pracy uczestników poprzedniej akcji protestacyjnej.

15

  • Sąd Najwyższy oddala wniosek Komitetu Założycielskiego „Stoczni Gdańsk” o rewizję od decyzji odmawiającej rejestracji. W całym kraju wnioski o rejestrację złożyło 50 komitetów, z których 43 przeszło przez obie instancje, m.in. Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina filia w Bochni, Spółdzielnia Niewidomych, Państwowa Wyższa Szkoła w Szczecinie, KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich, Huta Katowice, FSO.

20

  • „Tygodnik Mazowsze” podaje dotąd tajny skład działającego od 1982 r. Komitetu Helsińskiego: Piotr Andrzejewski – prawnik, Halina Bortnowska – filozof, Jerzy Ciemniewski – prawnik, Janusz Grzelak – psycholog, Jarosław Kaczyński – prawnik, Marek A. Nowicki – prawnik, Jan Rosner – prawnik, Stefan Starczewski – filolog, Andrzej Stelmachowski – prawnik, Zofia Wasilkowska – prawnik, Janina Zakrzewska – prawnik, Tadeusz Zieliński – prawnik. Komitet Helsiński powstał w 1982 r. do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez PRL umowach międzynarodowych w podpisanym w 1975 r. w Helsinkach Akcie Końcowym KBWE.

21

  • Lech Wałęsa przekazuje (za pośrednictwem mec. Władysława Siły-Nowickiego) poufny list do ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka. Wedle ministra zawiera on wstępną zgodę na proponowane kontakty i rozmowy.

26

  • Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban: Ruch „Solidarność“ trwale należy do przeszłości.

28

  • Według zespołu naukowego IFIS PAN pod kierownictwem prof. Władysława Adamskiego, tylko 28% Polaków wierzy, że tzw. drugi etap reformy ogłoszony przez rząd Zbigniewa Messnera może poprawić sytuację gospodarczą kraju i jego własną. Większość uznaje, że jedynym efektem będzie podwyżka cen i obniżenie poziomu życia.