Tadeusz Jan Wolf

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Jan Wolf, ur. 12 V 1948 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1978).

1970-1977 asystent projektanta w Państwowym Ośrodku Maszynowym; 1977-1979 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Eltor w Kaliszu; 1979-1980 projektant w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego w Kaliszu; 1979-1990 prowadził niewielkie gospodarstwo rolne. 1976-1977 członek ZMP. Od połowy l. 70. należał do tzw. szkoły jezuickiej, działającej pod hasłem Żadnych flirtów z komuną. 1978-1980 członek ROPCiO, w jego mieszkaniu działała drukarnia opozycyjnego pisma „Wolne Słowo” (współpraca z Antonim Pietkiewiczem, Bogusławem Śliwą, Jerzym Pietkiewiczem, Mirosławą Czajką, Stanisławem Konarskim). W 1979 aresztowany w Poznaniu, wytoczono mu sfingowany proces w kaliskim sądzie w sprawie jego dyplomu rolnika; ok. 2 tyg. przetrzymywany w AŚ w Poznaniu; w jego sprawę zaangażował się KOR; w V 1980 sprawę umorzono. W II 1980 zwolniony z pracy za działalność opozycyjną. Dorywczo wykonywał różne prace (m.in. z A. Pietkiewiczem w Kokaninie u Lecha Matyszczaka hodował nutrie). Wielokrotnie zatrzymywany przez MO na 48 godz. (przeszukania w domu).

We IX 1980 uczestnik strajku w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary. W 1981 członek założyciel KIK w Kaliszu oraz kierownik Działu Informacji przy ZR „S” Wielkopolska Południowa; od IV 1981 członek KZ przy ZR w Kaliszu.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, początkowo w Kaliszu (przy ul. Częstochowskiej), w okolicach Konina, 1982 – III 1983 w Warszawie. 1982-1983 działacz TKK „S” Region Wielkopolska Południowa, m.in. kolporter niezależnych wydawnictw; wielokrotnie przesłuchiwany w Komendzie MO w Kaliszu. Utrzymywał kontakty z A. Pietkiewiczem i B. Śliwą; redagował biuletyny i oświadczenia, działacz Komitetu Pomocy Osobom Internowanym i ich Rodzinom, działającego przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu. W 1983 skazany na 3 mies. aresztu za zorganizowanie (wspólnie z B. Śliwą) manifestacji 1 V, osadzony w AŚ w Ostrowie Wielkopolskim, przez cały czas trzymany w izolatce, zwolniony na mocy amnestii. 1983-1988 działacz podziemnych struktur NSZZ RI „S”, członek Zarządu Wojewódzkiego (współpraca z Mieczysławem Walczykiewiczem, Lechosławem Żabierkiem, Leonardem Duszeńką, Józefem Bednarskim, Zbigniewem Zawadzkim, Janem Heresztynem). 1984-1994 zatrudniony w zakładach rzemieślniczych.

W 1989 wyjechał do pracy do USA. W 1993 ubiegał się o mandat poselski z listy PC. 1995-1999 sprzedawca w sklepie Metalplastu. Od 1995 członek „S”. 1995-1998 delegat na WZD „S” Region Wielkopolska Południowa. 1997-1999 przewodniczący KZ w Metalplaście. 1999-2000 magazynier w zakładzie Wodomex; 2001–2002 kierownik w zakładzie Novum w Kaliszu, produkującym okna. Od 2005 w Wielkiej Brytanii.

Od 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Inicjatywa; 1980 – 16 VII 1981 w ramach SOR krypt. Bumelant.

?