Tadeusz Rzepa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Rzepa, ur. 18 VII 1945 w Jaworsku k. Tarnowa. Ukończył SP tamże (1959).

1963-1964 pracownik Huty Baildon w Katowicach, 1964-1965 Huty im. Lenina w Nowej Hucie, 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa, 1967-1970 pracownik Bielskich Zakładów Remontowych w Bielsku-Białej, 1970-1995 KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śl.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK 1 Maja, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK 1 Maja; 1982-1988 współpracownik tajnej struktury „S” w kopalni, kolporter prasy podziemnej, uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W VIII 1988 współorganizator strajku w KWK 1 Maja, członek KS, delegat do MKS w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, po strajku zwolniony z pracy, przywrócony po 2 tyg. Od XII 1988 członek Tymczasowej KZ „S” w KWK 1 Maja. W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

1989-1995 przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” w KWK 1 Maja, członek KZ; delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1995 na emeryturze, 1995-1999 członek Zarządu Koła Emerytów i Rencistów „S” KWK 1 Maja.

Waldemar Kapłon