Tadeusz Ulma

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Ulma, ur. 27 XII 1923 w Cieszacinie Małym k. Jarosławia, zm. 19 I 1996 w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek fizyka (1954).

Od 1942 w AK. W czasie studiów asystent w katedrze fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Medycznej w Krakowie. 1956-1967 nauczyciel fizyki w LO w Jarosławiu. 1967-1981 wykładowca w Instytucie Fizyki WSP w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; współredaktor niezależnego miesięcznika „Reduta”, wiceprzewodniczący MKO „S” w Jarosławiu.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy na uczelni. 1984-1988 wykładowca latających kursów oświatowych w diecezji przemyskiej oraz w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, wiceprzewodniczący Diecezjalnej Rady Kultury.

Od 1989 senator RP I kadencji; w X 1989 przywrócony do pracy na rzeszowskiej uczelni. Współzałożyciel ZChN w regionie; od 1995 związany z ROP. W 1990 członek komisji weryfikacyjnej SB w woj. przemyskim.

Michał Stręk