Teresa Uryga

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Teresa Uryga, ur. 7 VIII 1960 w Limanowej k. Nowego Sącza. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1984).

Od X 1980 w NZS, w 1981 członek Zarządu NZS AWF.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji protestacyjnych na AWF: przeciwko pacyfikacji Huty im. Lenina i zajezdni autobusowej w Czyżynach; współorganizatorka i działaczka tajnego NZS AWF (z Januszem Krajewskim, Haliną Siekaj, Konradem Sobolem, Barbarą Sularz, Barbarą Jancarz i Markiem Niedźwiedzkim), od X 1982 działaczka Krakowskiej Rady Ruchu Oporu NZS. 1982-1984 drukarz pism podziemnych, m.in. „Hutnika” i „Barykady” (we współpracy z K. Sobolem, Jerzym Mielniczukiem, Martą Piróg, Anną Moksal, Dariuszem Warpasem) oraz 1985-1986 (z K. Sobolem, Mirosławą Krajewską i J. Krajewskim) biuletynu informacyjnego Tajnej Komisji Uczelnianej NSZZ „S” AWF, od nr. 3 TKZ – pn. „Solidarność AWF”; do 1986 organizatorka kolportażu (do HiL, Akademii Rolniczej, AWF), kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, pism, m.in. „Barykady”, „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Hutników”, „Wolnego Słowa”; od 1983 współorganizatorka manifestacji, akcji informacyjnych, zbierania składek na pomoc represjonowanym, od 1984 uczestniczka działalności samokształceniowej w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Kilkakrotnie zatrzymywana, rewizje w mieszkaniu; 10 VI 1983 aresztowana, przetrzymywana w AŚ przy ul. Batorego (24 godz.), następnie w AŚ przy ul. Mogilskiej w Krakowie (budynek WUSW), 2 VIII 1983 zwolniona na mocy amnestii. 1981-1984 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego. 1985-1986 nauczycielka w SP w Tęgoborzy, 1989-1999 w SP w Kamionce Małej, od 1999 nauczycielka w Gimnazjum w Janowicach.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”: organizatorka spotkań wyborczych kandydatów KO „S” w wyborach parlamentarnych 4 VI.

Od 16 III 1983 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Młodzi, 1 X 1987 – 17 VII 1989 przez SB RUSW w Limanowej w ramach KE krypt. Aktywistka.

Dorota Nowok