Władysław Tyrański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Tyrański, ur. 3 V 1952 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Historii (1976) i Wydział Psychologii (1986).

1977-1984 asystent w Ośrodku Badań Prasoznawczych.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy; 1985-1987 pracownik Ośrodka Chrześcijańskiej Myśli Społecznej Augustinum; w 1983 współzałożyciel, od 1985 redaktor naczelny krakowskiego niezależnego tygodnika „Mała Polska” (w okresie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski dziennik). 1983-1989 organizator i koordynator kolportażu niezależnej prasy. W 1986 przesłuchany przez SB.

1989-1990 dziennikarz tygodnika „Solidarność”; 1990-1991 dziennika „Czas Krakowski” i „Dziennika Polskiego”; 1994-1997 założyciel i redaktor naczelny Krakowskiego Tygodnika Miejskiego „Naprzeciw”; od 1997 redaktor naczelny i właściciel Krakowskiej Agencji Informacyjnej; 1998-2004 współpracownik tygodnika „Wspólnota”, 1998-1999 redaktor jego małopolskiego dodatku regionalnego. Od 1998 członek Stowarzyszenia Samorządny Kraków. 1998-2002 specjalista ds. analizy programów radiowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 2001 specjalista ds. promocji samorządu terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; 2001-2003 rzecznik prasowy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów; 2004-2005 kierownik Działu Informacji i Reklamy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz redaktor naczelny pisma MPK SA „Przewoźnik Krakowski”.

Od 18 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Badacze.

Maria Terlecka