Władysław Wołoszyn

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Władysław Wołoszyn, ks. SJ, ur. 22 V 1929 w Hucie Lubyckiej k. Tomaszowa Lubelskiego. 1948-1950 nowicjat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu, 1950-1952 uczeń LO Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi k. Brzozowa, 1952-1955 student Wydz. Filozoficznego Ignatianum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, kierunek filozofia, 1955-1956 nowicjat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu (tzw. magisterium), 1956-1960 student Wydz. Teologicznego Bobolanum Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, kierunek teologia; 29 VI 1959 święcenia kapłańskie.

1960-1962 duszpasterz w Czechowicach-Dziedzicach, 1962-1963 w Bydgoszczy, 1963-1988 w Toruniu. 1963-1988 duszpasterz akademicki, inicjator i gospodarz niezależnego Studium Myśli Chrześcijańskiej, w którego ramach do Torunia przybywali wykładowcy z różnych dziedzin nauki i kultury, wśród nich liczni opozycjoniści; 1969-1988 kapelan KIK w Toruniu; 1978-1981 współpracownik TKN.

Od IX 1980 współpracownik uniwersyteckich i regionalnych struktur „S”; opiekun duchowy NZS na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaangażowany w pomoc studentom podczas strajków.

Po 13 XII 1981 nieformalny kapelan podziemnych środowisk opozycyjnych, celebrans Mszy za Ojczyznę oraz w intencji ludzi pracy, animator cotygodniowych prelekcji dla inteligencji, koordynator pomocy charytatywnej dla internowanych i ich rodzin; 1982-1989 członek Tajnego Konwentu Doradców Regionu Toruńskiego „S”. W XI 1984 współinicjator Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie Księdza Jerzego Popiełuszki; 1988-2009 duszpasterz domu zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu.

1989-2009 założyciel i dyr. Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu (Galeria u Jezuitów i Studium Myśli Chrześcijańskiej); w 2003 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia; od 2009 duszpasterz domu zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Bydgoszczy.

Uhonorowany medalami 40-lecia UMK (1985) i Zasłużony dla Diecezji Chełmińskiej (1988), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2000), nagrodą marszałka woj. wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2005), Krzyżem Zesłańców Syberyjskich (2005), Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2010).

Michał Białkowski