Władysław Zbigniew Kucharz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Władysław Zbigniew Kucharz, ur. 21 IV 1940 w Krakowie, zm. 29 III 1995 w Krakowie. Ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie (1959).

1959-1961 specjalista poligraf w Drukarni Politechniki Krakowskiej. Od 1980 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (przyjęty – jako przedstawiciel zawodu drukarza – przez prof. Karola Estreichera młodszego), członek tzw. zarządu estreicherowskiego. 1961-1964 służba wojskowa w Marynarce Wojennej, następnie w Marynarce Handlowej. Od 1964 drukarz-chemigraf w Drukarni Wydawniczej im. Anczyca w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w DWiA (do III 1995). Przewodniczący Sekcji Drukarzy „S” Regionu Małopolska. Wydawca niezależnego pisma DWiA „Punkt”. Organizator corocznych mszy św. w intencji drukarzy Krakowa i Małopolski odprawianych w Katedrze Wawelskiej w ostatnią niedzielę maja, zazwyczaj koncelebrowaną przez bp. Juliana Groblickiego.

Po 13 XII 1981 w ścisłym kierownictwie podziemnej „S” Region Małopolska, odpowiedzialny za poligrafię, w stałej współpracy z podziemnymi wydawnictwami: m.in. organizator regularnych dostaw papieru, sprzętu i materiałów poligraficznych (farby, matryc); organizator druku (m.in. niektórych n-rów w DWiA oraz w in. drukarniach państwowych) pism „S”, m.in. „Biuletynu Informacyjnego NSZZ „S” Małopolska” i „Aktualności”, współorganizator druku pisma „Bez Dekretu”; jeden z głównych współorganizatorów druku niezależnego pisma „Hutnik” (ukazującemu się nieprzerwanie 1982-1989 m.in. dzięki organizacji druku w różnych miejscach); drukarz, wykonawca matryc i diapozytywów (w DwiA); współpracownik MKS Kraków.

Aleksy Leszek Śledź