Wacław Feliks Skudniewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wacław Feliks Skudniewski, ur. 4 IX 1946 w Warszawie. Ukończył LO tamże (1978).

W 1964 pracownik Zakładów Remontu Maszyn Budowlanych Zremb w Warszawie, 1965-1982 Huty Warszawa.

W VIII 1980 współorganizator Zakładowego KS w hucie; 1980-1981 członek KZ „S” Pracowników Huty Warszawa, Komisji ds. Interwencji.

W XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Warszawa; VII-IX 1982 reprezentant Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” w kierownictwie MRKS. W XI 1982 aresztowany, kilkakrotnie przesłuchiwany; przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów; w V 1983 skazany przez Sąd Wojskowy na 1,5 roku więzienia; w VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii, zwolniony z pracy; 1983-1989 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych; w tym czasie kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1984-1989 działacz przy kościele św. Stanisława Kostki; szef kolportażu hurtowego wydawnictw niezależnych z całej Polski; 1985-1988 emiter Radia „S”; 1987-1988 wychowawca, współorganizator kolonii i zimowisk dla dzieci.

1989-2003 przywrócony na poprzednie stanowisko w Hucie Warszawa; 1993-2003 przewodniczący. Komisji Wydziałowej, członek Prezydium KZ „S” Pracowników Huty Warszawa; delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa „S”. Od 2002 prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy Przywrócić Dzieciństwo im. K. Lisieckiego Dziadka. Od 2003 na emeryturze.

Tomasz Szostek