Waldemar Soborak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Waldemar Soborak, ur. 13 IV 1952 w Częstochowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Górniczą tamże (1970).

1970-1971 pracownik Kombinatu Górniczo-Hutniczego Orzeł Biały w Brzezinach Śląskich k. Bytomia, w 1972 PKP Łazy, 1972-1973 Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego Kopalń Rud w Częstochowie, 1973-1975 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tamże, 1975-1976 pracownik Administracji Domu tamże, 1976-1977 Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa Transbud tamże, 1977-1978 Fabryki Narzędzi Medycznych tamże, 1978-1985 Zakładów Artykułów Technicznych i Galanteryjnych Polgal tamże.

2 IX 1980 uczestnik strajku w Polgalu, członek KS; od IX 1980 w „S”, współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego w Polgalu; 17 IX 1980 uczestnik zebrania przedstawicieli MKZ w Gdańsku; sygnatariusz wniosku o zarejestrowanie „S” (złożonego w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie). X 1980 – VI 1981 członek Regionalnego Komitetu Założycielskiego w Częstochowie. X-XI 1980 delegat RKZ w KKP. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar w Częstochowie. W 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa; w KPN.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 15 I 1982. Nie uczestniczył w działalności podziemia.

1985-1990 pracownik Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych w Krakowie, w 1990 portier w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie, 1991-1994 właściciel zakładu szewskiego tamże. 1992-1993 prezes Zarządu Regionu Częstochowa Stowarzyszenia Z Sercem dla Serca, od 1993 członek Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym WIR w Częstochowie. 1995-1997 pracownik Margos – Produkcja Zabawek tamże, 1997 Archiwum Państwowego tamże, 1998-1999 Amper – Produkcja Artykułów Oświetleniowych tamże, od 1999 bezrobotny, w 2002 pracownik Premex Sp. z o.o. tamże, następnie ponownie bezrobotny.

Wojciech Rotarski