Waldemar Wiglusz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Waldemar Wiglusz, ur. 9 III 1953 w Łańcucie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

1980-1984 zatrudniony w Fabryce Domów w Przemyślu, w 1984 pracownik Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego Carpatia, 1985-1990 Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Przemyślu.

Od X 1980 w „S”, założyciel, następnie sekretarz KZ przy FD. W 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu, członek ZR; od XII 1981 etatowy sekretarz ZR.

Po 1982 związany ze środowiskiem kultury niezależnej i czasopismem „Strych Kulturalny” oraz środowiskiem rolników w Krasiczynie (spotkania krasiczyńskie), kolporter prasy i wydawnictw podziemnych.

W 1989 sekretarz KO w Przemyślu, 1990-1998 dyrektor Urzędu Wojewódzkiego tamże, 1999-2002 inspektor Regionalnego Inspektoratu Celnego tamże, od 2002 pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie; urzędnik służby cywilnej. Od 2005 członek przemysko-jarosławskiej grupy Ujawnić Prawdę.

14 X 1980 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium.

Michał Stręk