Wanda Żychowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wanda Żychowska, ur. 7 II 1932 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nauczycielka polskiego w krakowskich liceach. Współpracowniczka KOR i ROPCiO.

Przewodnicząca Sekcji Oświaty „S” Regionu Małopolska.

Od 1982 prowadziła działalność wydawniczą oraz kolportaż, współpracowniczka pism: „Promieniści” (pismo młodzieżowe), „Tu i teraz” (pismo oświaty niezależnej), „Staszek” (pismo uczniów szkół ponadpodstawowych), „ABC” (pismo Federacji Młodzieży Walczącej), „ABC Młodych” (pismo informacyjne młodzieży szkolnej), „Mała Polska”, „Goniec Małopolski”. Prowadziła także bibliotekę wydawnictw niezależnych we własnym mieszkaniu.

W l. 90. członkini stowarzyszenia Kresy.

Odznaczona Złotą Odznaką „Solidarności”.

6 VIII 1988 – 30 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW Krakowie w ramach SOR krypt. Stanisław.

Dorota Nowok