Wiesław Zabłocki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesław Zabłocki, ur. 15 III 1941 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (1968), w 1970 doktorat.

1968-1969 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. 1970-1982 pracownik naukowy UJ.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący koła „S” w Instytucie Nauk Politycznych UJ, od I 1981 członek KZ, ekspert prawny MKZ, następnie ZR Małopolska, od VII 1981 ekspert KKP, nast. KK.

W 1982 zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego (do dziś nieodwołane). Od 1982 członek Arcybiskupiego Komitetu Pomocy przy Kurii Metropolitarnej w Krakowie, do 1989 udzielał pomocy prawnej represjonowanym oraz ich rodzinom. Od 1983 działacz niezależnego ruchu wydawniczego; współzałożyciel Wydawnictwa Kraków, publikującego m.in. czasopismo prawnicze „Paragraf”; autor tekstów w piśmie „13 grudnia”; współpracownik „Kroniki Małopolskiej” (1983-1987 udostępnianie lokalu); kolporter (również za granicę) niezależnych wydawnictw; współorganizator niezależnych bibliotek Duszpasterstwa Świeckich, działających przy ośrodkach parafialnych kilku kościołów w Krakowie.

Od 2000 wykładowca w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie.

Autor książki Co o nas wiedzieli? NSZZ „Solidarność” UJ w dokumentach SB (Arkana, Kraków 2005).

1982 – 11 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Kanał.

Dorota Nowok