Wiesława Świstak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wiesława Świstak, ur. 2 VIII 1937 w Otwocku. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Warszawie (1958, bez matury).

1958-1964 pracowniczka wychowania pozaszkolnego; 1964-1992 zatrudniona w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Komisji Wydz. W-3.

Po 13 XII 1981 członek TKZ, zaangażowana w zbieranie składek związkowych; w 1982 odpowiedzialna za wykonanie i odbiór sztandaru związkowego, w 1986 współorganizatorka poświecenia sztandaru; 1984-1985 współorganizatorka druku i kolporterka niezależnego pisma „Wiosna”. 1982-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy Wola w kościele św. Klemensa w Warszawie; współorganizatorka pomocy socjalnej dla represjonowanych.

W 1989 uczestniczka przygotowań do wyborów 4 VI, członek komisji wyborczej. 1989-1991 uczestniczka reaktywowania „S” w ZWLE, sekretarz KZ. Od 1992 na emeryturze.

Od 6 VIII 1985 rozpracowywana przez Wydz. V SUSW w ramach KE krypt. Babcia; od 17 IV 1989 w ramach SOR krypt. Lina.

Anna Grażyna Kister