Wiktor Krywulko

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Wiktor Krywulko, ur. 1 XI 1951 w Sznipkach k. Grodna (obecnie Białoruś). Ukończył Technikum Górniczego dla Pracujących w Jastrzębiu-Zdroju (1983).

1969-1970 pracownik Zakładów Naprawy Samochodów w Wałbrzychu; 1970-1973 KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim; 1973-1991 KWK XXX-lecia PRL (do 1974 i po 1990 KWK Pniówek) w Pniówku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej na Oddziale Przewóz Dołowy; drukarz niezależnego pisma zakładowego „Głośno” (na powielaczu przywiezionym ze Szczecina jako dar od szwedzkich marynarzy).

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL, po pacyfikacji strajku współorganizator zbiórki pieniędzy na pomoc internowanym i ich rodzinom. Od 1983 w kontakcie z Delegaturą RKW „S” w Jastrzębiu-Zdroju; kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Ość”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Tygodnik Mazowsze”) w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku. Kilkakrotnie zatrzymywany, przewożony do KW MO w Katowicach, po kilku godz. zwalniany; rewizje w mieszkaniu. Drukarz ulotek i podziemnego pisma „Głośno”. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W VIII 1988 współorganizator strajku, członek KS w KWK XXX-lecia PRL, delegat do MKS w KWK Manifest Lipcowy; zwolniony z pracy, po 3 mies. przywrócony. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. W 1989 uczestnik rozmów Okrągłego Stołu w zespole ds. bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, w podzespole ds. górnictwa.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” KWK Pniówek. 1989-1990 w RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1990-2001 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek prezydium ZR. 1990-1994 radny Miasta Jastrzębie-Zdrój z listy KO „S”. 1991-2001 na rencie, od 2001 na emeryturze.

Andrzej Kamiński