Wojciech Główka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Główka, ur. 25 I 1952 w Święciechowej k. Leszna. Ukończył Technikum Mechaniczne w Lesznie (1976).

Od 1966 pracownik Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalplast w Lesznie (od 1992 Metalplast LOB SA).

W „S” od 1980, członek MKZ w Lesznie oraz Prezydium KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp. i Głogowie, zwolniony w I 1982. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, uczestnik nielegalnych spotkań członków KZ i osób represjonowanych.

Od marca 1989 wiceprzewodniczący, od 1998 przewodniczący KZ w swoim zakładzie. Od 1998 członek ZR Leszno, od 2002 w Prezydium ZR. 1998-2001 w RS AWS.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002).

?