Wojciech Jan Frazik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Wojciech Jan Frazik, ur. 4 VII 1962 w Krakowie. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1986).

1969-1980 członek ZHP. Pierwsze kontakty z opozycją nawiązał jako uczeń LO nr VII im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, 1978-1986 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Beczka oo. Dominikanów w Krakowie.

Od jesieni 1980 właściciel zbioru wydawnictw niezależnych, następnie podziemnych. Od X 1981 członek NZS; XI-XII 1981 uczestnik studenckiego strajku, redaktor w Radiu NZS (twórca audycji, reportaży).

16-17 XII 1981 uczestnik plakatowania przed mszą w kościele Mariackim i manifestacją na Rynku Głównym. Do I 1990 kolporter wydawnictw podziemnych, od 1983 organizator struktur kolportażowych: organizator kolportażu i główny kolporter pisma „Arka”, odbieranego od Marii i Janusza Makuchów; książki odbierał od Krzysztofa Krzysztofiaka, jednego z głównych kolporterów Oficyny Literackiej i Wydawnictwa X; współpracował z Bogdanem Grzesiakiem, dostawcą warszawskich wydawnictw podziemnych, Bogumiłą Berdychowską, dostawcą „Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” i innych publikacji z Lublina, Jerzym Szmidem, dostawcą oraz odbiorcą pism i innych publikacji w Krakowie, Marianem Wronierskim, odbiorcą książek i pism z Koszalina, Małgorzatą Małorzewską-Rybą, odbiorcą wydawnictw, Jackiem Sanockim, współorganizatorem struktury kolporterskiej w Krakowie oraz w pierwszym okresie z Arturem Dmochowskim i Jakubem Basistą, dostawcami podziemnych wydawnictw; kolporter kaset poświęconych Powstaniu Węgierskiemu w 1956, kaset NOWej, kalendarzy, znaczków poczty podziemnej oraz tzw. cegiełek; 1986-1989 redaktor podziemnego pisma „Alternatywy”, odpowiedzialny za kolportaż. Wydawca kaset audio, m.in. z piosenkami Jacka Kaczmarskiego. Uczestnik akcji ulotkowych z okazji rocznic NZS i dot. nadawania podziemnych audycji Radia „S”. 1982-1987 uczestnik prac Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego; w VIII 1983 uczestnik rocznicowego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1983-1984 wykładowca i kierownik samokształceniowej grupy licealistów; 1986-1987 wykładowca w Duszpasterstwie Ludzi Pracy działającym pod nazwą Zespół Apostolstwa Świeckich Kamieniołom przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu; 1984-1985 członek Sekcji Młodych KIK (w grupie samokształceniowej); 1984-1989 wykładowca w Krakowskiej Wspólnocie Akademickiej przy kościele Księży Misjonarzy na Miasteczku Studenckim, w ramach Uniwersytetu Podziemnego oraz w Nowym Targu, Zgierzu, Wadowicach. 1984-1985 działacz samorządu studenckiego na UJ, sygnatariusz listów protestacyjnych przeciwko zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. W 1984 udzielił pomocy ukrywającemu się Arturowi Dmochowskiemu. W 1985 uczestnik akcji liczenia frekwencji podczas wyborów do Sejmu PRL. 1985-1991 utrzymywał się z korepetycji. W X 1986 uczestnik obchodów 30. rocznicy Powstania Węgierskiego w Podkowie Leśnej (wykład na temat powstania). W 1988 członek pierwszej grupy Archiwum Wschodniego zbierającej wspomnienia Sybiraków. 1988-1990 wspólnik w Perun s.c.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: akcji plakatowania, ulotkowych, następnie weryfikowania protokołów wyborczych. VI 1990 – 1991 współzałożyciel, działacz Forum Prawicy Demokratycznej (wystąpił po wejściu FPD do UD); 1990-1991 współwłaściciel Perun Sp. z o.o., pracownik Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Krakowie; 1991-2000 asystent w Instytucie Historii PAN; 1998-1999 pracownik naukowo-techniczny UJ; od 2000 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, od 2006 naczelnik tamże; od 2000 członek Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, 2003-2010 wiceprezes Zarządu Głównego ds. wydawniczych.

Autor Bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury w Krakowie w latach 1978-1990 [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie (1993), autor i współautor ok. 170 publikacji; od 1994 redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u”, od 2001 z-ca redaktora naczelnego, od 2010 redaktor naczelny.

Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Pro Memoria (przez Ministra ds. Kombatantów, 2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Tomasz Kalita, Sławomir Chmura