Zbigniew Kruszyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbigniew Kruszyński, ur. 14 XI 1947 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1974).

Od 1966 konstruktor w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej PSz.

Od IX 1980 w „S”; przedstawiciel „S” w Komisji Rektorskiej PSz; w 1981 członek Zespołu Płacowego Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki.

1983-1989 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1987 członek komitetu reaktywującego struktury „S” na PSz.

Od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Zachodnie, od 1992 członek ZR, 1992-1995 członek Prezydium ZR, od 1990 delegat na KZD, od 1995 członek KK, od 1997 członek Prezydium KK, od 2002 kierownik Biura Polityki Społecznej KK. W 1993 sekretarz Komitetu Strajkowego pracowników sfery budżetowej. W 1998 członek Komisji Trójstronnej (uczestnik prac zespołów ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, ds. prawa pracy i układów zbiorowych, ds. ubezpieczeń społecznych).

Michał Zarzycki