Zbyszek Klich

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zbyszek Klich, ur. 14 II 1953 w Bolesławiu k. Olkusza. Ukończył Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych w Radzionkowie (1977).

1968-1971 pracownik Huty Bobrek w Bytomiu, 1971-1974 Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, 1974-1985 Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach.

21-22 VIII 1980 uczestnik strajku w Fazosie, od IX 1980 w „S”; od III 1981 członek KZ.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Fazosie, członek KS. 21 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 18 II 1982; po wyjściu kolporter prasy podziemnej w Fazosie; we IX 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach i Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 5 XII 1982. 1983-1984 kolporter „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Tygodnika Mazowsze” oraz znaczków Poczty „S” w Tarnowskich Górach; w XII 1983 współorganizator, następnie do 1989 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Józefa Robotnika tamże; uczestnik akcji ulotkowych w Fazosie. 1985-1989 pracownik Spółdzielni Budotrans w Kaletach.

1989-1990 sekretarz KO w Tarnowskich Górach. Od 1989 kierownik Delegatury ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S” tamże, od 1992 członek KZ przy ZR. 1990-2002 delegat na kolejne WZD i KZD. 1998-2002 radny Miasta Tarnowskie Góry z listy AWS. 2001-2005 w PiS.

W 2006 opracował listę pracowników SB w Tarnowskich Górach.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Weronika Rudnicka