Zdzisław Eugeniusz Krzemiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Eugeniusz Krzemiński, ur. 13 IV 1931 w Łąkoszynie k. Kutna.

Ślusarz w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Kutnie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Agromecie, od V 1981 członek Prezydium MKZ „S” Ziemi Kutnowskiej, delegat na I WZD, od VI 1981 członek Prezydium ZR Ziemi Kutnowskiej, odpowiedzialny za sprawy ochrony pracy i kontakty z Kościołem; uczestnik akcji plakatowych, wzywany przez kolegium ds. wykroczeń za zaśmiecanie miasta.

13 XII 1981 uczestnik strajku Agromecie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, 2 III 1982 zwolniony. Po wyjściu działacz grupy skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego przy Sanktuarium w Głogowcu i ks. Mieczysława Nowaka w Łękach Kościelnych. Współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności; kolporter prasy podziemnej; wielokrotnie zatrzymywany i inwigilowany.

24 V 1982 – 18 VIII 1989 rozpracowywany przez p. III KM MO/RUSW w Kutnie w ramach SOR krypt. Baszta.

Milena Przybysz