Zdzisław Rozwalak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Zdzisław Rozwalak, ur. 3 I 1943 w Poznaniu. Ukończył ZSZ tamże (1962).

Od 1965 ślusarz mechanik w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych. Do XI 1980 w PZPR.

29-31 VIII 1980 przewodniczący KS w PFMŻ, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; przewodniczący MKZ Wielopolska, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK. Adresat licznych anonimowych gróźb listownych i telefonicznych, także do rodziny.

14 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany w KW MO w Poznaniu, po podpisaniu tzw. lojalki zwolniony; fakt ten oraz treść deklaracji zostały ogłoszone w mediach; 17 XII 1981 przewieziony do Warszawy na spotkanie ze Stanisławem Cioskiem, odmówił przystąpienia do reżimowych związków zawodowych, 12 I 1982 na konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych odwołał deklarację; w 1982 wielokrotnie przesłuchiwany w charakterze świadka ws. KSS KOR; od 1982 przewodniczący TKZ w PFMŻ, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych, autor do czasopisma podziemnego „Róbmy Swoje”.

1990-1999 przewodniczący KZ w PFMŻ, 1990-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR. Od 1994 prezes Wielkopolskiej Fundacji Pomocy Inwalidom Filar. Od 2004 na świadczeniu przedemerytalnym.

Do 26 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach KE.

Barbara Fabiańska