Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Abrahamowicz Danuta

Danuta Abrahamowicz, ur. 18 I 1937 w Kurhanach (obecnie Ukraina), zm. 1995. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny (1959), kierunek: filologia słowiańska; 1961-1963 stypendystka w Słowackiej Akademii Nauk.

Od 1962 asystent w Zakładzie Nowszych Literatur Słowiańskich UJ, 1966-1969 starszy asystent.

1982-1989 w podziemnym ruchu wydawniczym, w I 1982 współzałożycielka, następnie współredaktor niezależnego pisma „Biuletyn Małopolski” (we współpracy z Jerzym Zdradą, Romanem Laskowskim), od 1983 „Miesięcznika Małopolskiego”. Kolporterka „Miesięcznika Małopolskiego” w Krakowie i Warszawie.

Tłumaczka z jęz. słowackiego i czeskiego, m.in. wierszy Jaroslava Seiferta, fragmentów „Sennika czeskiego" i „Siekiery” Ludvika Vaculika. Autorka publikująca w podziemnej prasie, m.in. w „Miesięczniku Małopolskim”, „Tumulcie”.

 

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry