Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Abramowicz Leon

Leon Abramowicz, ur. 22 III 1947 w Pleszewie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową tamże (1963), tokarz.

1961-1982 pracownik Fabryki Automatów Tokarskich Ponar-Wrocław Zakład nr 3 w Pleszewie (od I 1982 Pleszewska Fabryka Obrabiarek).

26-28 VIII 1980 uczestnik strajku w Ponarze; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej w zakładzie pracy, członek MKK w Pleszewie.

Po 13 XII 1981 działacz TKZ „S” w Ponarze/PFO; wraz z matką, także pracowniczką zakładu, kolporter pism podziemnych m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień” i „Solidarności Walczącej” oraz druków okolicznościowych (odbiór od Kryspina Kuberki i ks. Janusza Kulbarscha); 13 V 1982 uczestnik strajku w PFO, 14 V 1982 zatrzymany i przesłuchiwany w KM MO w Pleszewie; zwolniony z pracy. W związku z udziałem w strajku postawiony wraz z Władysławem Ignaszakiem przed Kolegium ds. Wykroczeń w Pleszewie, 3 IX 1982 uniewinniony; po odwołaniu złożonym przez KM MO w Pleszewie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Kaliskim – ponownie uniewinniony (broniony przez adwokatów Witolda Rapacza i Zdzisława Kąkola). 17 VI 1982 przywrócony do pracy w PFO przez Terenową Komisję Odwoławczą ds. Pracy w Jarocinie, po odwołaniu złożonym przez dyrekcję PFO do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu decyzję o przywróceniu cofnięto (wniosek do Ministra Pracy i Spraw Socjalnych o rewizję nadzwyczajną został oddalony). Po zwolnieniu z pracy wspierany finansowo przez TKZ z PFO oraz księży Ryszarda Woźniaka z Broniszewic i J. Kulbarscha z Pleszewa. VII 1982 - 1989 zatrudniony w Ostrowskich Zakładach Przemysłu Spożywczego.

1989-2002 pracownik firmy RCC Roman Cieślak w Pleszewie. Od 2002 na emeryturze.

 

Grażyna Schlender

Pleszew, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry