Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ackerman Marian

Marian Ackerman, ur. 17 VI 1949 w Mysłowicach, zm. 14 XI 2006. Ukończył Technikum Górnicze MGiE im. Powstańców Śląskich (Wydział dla Pracujących) w Katowicach (1969).

1966-1999 zatrudniony w KWK Mysłowice w Mysłowicach jako technik elektryk, sztygar. Do 1980 członek prezydium Zarządu Zakładowego ZSMP, członek PZPR.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Mysłowice, IX 1980 – 1999 w „S”, od II 1981 wiceprzewodniczący KZ.

13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Mysłowicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Nowym Łupkowie, 23 XII 1982 zwolniony, przywrócony do pracy w KWK Mysłowice. Kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, straszono pociągnięciem do odpowiedzialności w razie wrogich działań. Od 1985 członek bractwa religijnego Archikonfraterni Literackiej Dom w Mysłowicach.

1 II 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Mysłowice, 14 IX 1989 – 1998 przewodniczący KZ. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Stefan Sarwa

Mysłowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry