Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14893,Adamczyk-Zbigniew-Andrzej.html
2023-06-07, 12:12

Adamczyk Zbigniew Andrzej

Zbigniew Andrzej Adamczyk, ur. 22 XI 1951 w Katowicach. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe (1973).

1973-1976 elektroradiolog w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, 1976-1986 w Ośrodku Medycyny Pracy Budowlanych tamże. 1977-1979 współpracownik KSS KOR, kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, od 1979 także KPN.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S”, następnie KZ w OMPB w Warszawie. W VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w OMPB: plakatowania i kolportażu ulotek; 1982-1986 przewodniczący TKZ „S”. 1982-1988 członek podziemnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia Regionu Mazowsze; organizator i uczestnik zbiórki pieniędzy, pomocy materialnej i medycznej uwięzionym i ich rodzinom, pomagał osobom represjonowanym w zdobyciu pracy, udzielał schronienia ukrywającym się, organizator pomocy medycznej podczas demonstracji, uczestnik manifestacji „S” i KPN, akcji ulotkowych i malowania na murach, emisji radia „S”; organizator spektakli teatru podziemnego i wystaw malarstwa Barbary Brożyny. 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, 2-krotnie pobity (1983, 1986), rewizje w mieszkaniu. 1982-1984 członek Rady Wykonawczej Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności Unia, 1984-1986 Rady Wykonawczej Grupy Politycznej Niezawisłość, od 1986 Grupy Politycznej Solidarność i Niepodległość. 1984-1986 współzałożyciel, redaktor i autor pisma „Solidarność i Niezawisłość” oraz współzałożyciel pisma „Wolna Trybuna” wydawanych przez Grupę Polityczną Niezawisłość. Organizator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Głos Medyka”, „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej”, „Niezawisłość”, „Wolna Trybuna”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, książki, kasety, znaczki poczt podziemnych, kartki okolicznościowe, tzw. cegiełki). W 1986 zwolniony z pracy, od 1987 pracownik Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w IK; od X 1988 współorganizator Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Region Mazowsze.

1989-2008 przewodniczący lub wiceprzewodniczący KZ „S” w IK; 1989-2003 członek Rady Sekcji Ochrony Zdrowia „S” Regionu Mazowsze, 1995-2003 wiceprzewodniczący. 1997-1998 redaktor naczelny pisma związkowego służby zdrowia „Puls Solidarności”. Od 1990 w kierownictwie KPN: szef Wydz. Kadr (1990-1991), szef Wydz. Prasowego (1991-1993), członek Rady Politycznej (od 1991). 1991-1993 poseł RP z listy KPN, członek Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego (1991-1992). 1998-2002 radny Gminy Warszawa-Ursynów, członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Zarządu Gminy. W 2001 założyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi na Ursynowie. Od 2008 na rencie.

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony