Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14907,Afeltowicz-Krystyna.html
2023-09-22, 05:44

Afeltowicz Krystyna

Krystyna Afeltowicz, ur. 15 I 1951 w Bydgoszczy, zm. 11 V 2005 w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa (1972). 1975-1977 aplikacja sądowa.

1964-1972 członek AZS, wielokrotna reprezentantka Polski w koszykówce. 1972-1973 referent prawny w Konińskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węgla Brunatnego, 1973-1977 w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych; jednocześnie zawodniczka 1-ligowej drużyny koszykówki Stomil Olsztyn. 1977-1983 radca prawny w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Transbud w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”. 1 VI – 13 XII 1981 doradca prawny „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego (zatrudniona na pół etatu). W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

14 XII 1981 uczestniczka wiecu protestacyjnego pod OZOS; do 1983 współpracownik podziemnego pisma „Rezonans”, dostawca sprzętu, materiałów poligraficznych, kolporterka podziemnych wydawnictw: „Rezonansu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Paragrafu”, publikacji NOWej, także emigracyjnych: paryskiego Instytutu Literackiego i londyńskiego Aneksu, współzałożycielka biblioteki wydawnictw niezależnych i podziemnych; udzielała pomocy prawnej, finansowej i materialnej rodzinom internowanych i aresztowanych. 31 VIII 1982 skazana przez kolegium ds. wykroczeń za złożenie kwiatów pod siedzibą ZR na karę grzywny w wysokości 15 tys. zł (górna granica wymiaru). 1983-1986 radca prawny w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie. Do 1986 uczestniczka spotkań prawników „S” w Warszawie, Szczecinie i Olsztynie. 1986-2005 radca prawny w prywatnej kancelarii. Od 1989 sekretarz ZR Warmińsko-Mazurskiego „S”.

1989-1990 członek KO „S” w Olsztynie, w 1989 uczestniczka kampanii wyborczej.

1982-1987 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Delegat.

 

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony