Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Andrzejewski Jan

Jan Andrzejewski, ur. 19 VI 1947 w Lublińcu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (1971).

11 III 1968 uczestnik manifestacji studenckich w Gliwicach. 1971-1982 konstruktor, następnie kierownik Działu Planowania Remontów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w Lublińcu.

We IX 1980 uczestnik kilkugodzinnego strajku ostrzegawczego w PPRE; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w PPRE.

14 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS, odpowiedzialny za zaopatrzenie w żywność, zatrzymany na terenie zakładu, 16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 21 XII 1981 aresztowany, 25 XII 1981 osadzony w areszcie KW MO w Częstochowie, 13 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w AŚ w Częstochowie-Zawodziu, następnie ZK w Raciborzu: uczestnik 4-dniowej głodówki, następnie 7 dni w karcerze, i ZK we Wrocławiu, 18 II 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy, IV 1983 – III 1984 ponownie zatrudniony w PPRE w Lublińcu.

Od VI 1984 na emigracji w Szwecji, od V 1985 konstruktor-mechanik w Vesteras (od 2004 praca w Norwegii). 1985-1988 działacz Kongresu Polaków w Szwecji, nast. członek Zarządu Oddziału w Sztokholmie; 2000-2002 członek Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji, od 2002 prezes.

14 XII 1981 – 2 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Spiskowcy.

Halina Żwirska

Region Częstochowa, Lubliniec

Opcje strony

do góry