Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ardanowski Jan Krzysztof

Jan Krzysztof Ardanowski, ur. 11 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1961 w Czernikowie. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1985).

Od 1985 właściciel gospodarstwa rolnego.

Od XI 1980 członek NZS w Instytucie Rolniczym ATR w Bydgoszczy. W 1981 kolporter niezależnego pisma „Wolne Związki” i antykomunistycznych znaczków. W III 1981 po kryzysie bydgoskim uczestnik strajku NSZ na ATR, członek KS. 1 IV 1981 redaktor naczelny i kolporter pisma „Indeks” na ATR. W 1981 współzałożyciel niezależnej biblioteki NZS na ATR. IV-XI 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS ATR, w XI 1981 przewodniczący. X/XI 1981 uczestnik komisji ds. negocjacji z władzami ATR ws. organizacji studenckich i ich majątku. XI-XII 1981 uczestnik strajku na ATR, przewodniczący KS.

15-16 XII 1981 zatrzymany w Niedźwiedziu k. Lipna, poddany nadzorowi MO w miejscu zamieszkania, przesłuchiwany w związku ze strajkiem i kierowaniem NZS na ATR. Po 13 XII 1981 w luźnym kontakcie z b. członkami zdelegalizowanego NZS (m.in. Maciejem Rzymkowskim i Wiesławem Kempą). Uczestnik Duszpasterstwa Rolników.

Od 1993 w PSL Porozumienie Ludowe. Po 1996 działacz w Izbie Rolniczej. 1998-2002 radny wojewódzki z listy AWS. 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2008 doradca Prezydenta RP.

Odznaczony Orderem Zasługi dla Rolnictwa Francuskiego (2007), medalem Zasłużony dla Rolnictwa (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2004).

Od 25 V 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Heroina.

 

Krzysztof Osiński|Tomasz Rabant

Opcje strony

do góry