Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Aszkiełowicz Paweł

Paweł Aszkiełowicz, ur. 2 III 1965 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek politologia (1992).

1982–1984 uczestnik, nast. organizator (z działaczami SW, RKS Dolny Śląsk) grup samokształceniowych wśród młodzieży szkół średnich oraz akcji ulotkowych we Wrocławiu. 1984–1989 członek (w 1985 zaprzysiężony) SW; 1984–1989 współpracownik NZS. 1984–1989 kolporter we Wrocławiu podziemnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Dolnośląska”, „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”, „Walka”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych” oraz ulotek, plakatów, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, książek i kaset magnetofonowych z zapisem wystąpień działaczy opozycji; kurier między Wrocławiem a Warszawą. 1986–1987 współorganizator kilku emisji audycji podziemnego Radia SW (grupa Jana Krusińskiego). W 1987 dwukrotnie zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1988–1989 współpracownik podziemnego pisma „Informator. Pismo TKS”. 6–7 V 1988 uczestnik na UWr. strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną HiL w Krakowie-Nowej Hucie.

1989–1992 w NZS. W 1990 członek sztabu wyborczego w kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy. 1992–1994 asystent w Instytucie Nauk Politycznych UWr. 1994–2003 pracownik działu handlowego w Wydawnictwie Naukowym PWN Oddział we Wrocławiu, w 2004 przedstawiciel Grupy A5 Sp. z o.o. tamże, w 2005 kierownik zespołu handlowego Agencji Wydawniczej A Linea tamże. 2006–2008 specjalista ds. promocji/kierownik adm. w Dolnośląskim Centrum Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej tamże; 2008–2011 pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, od 2011 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gł. specjalista w Gabinecie Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Autor kilku artykułów, m.in. w „Przeglądzie Wschodnim” i „Imponderabiliach”.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Medalem Pro Memoria (2012).

1987–1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kefir.

Ewa Chabros

Opcje strony

do góry