Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14961,Babiarz-Eugeniusz.html
2023-03-25, 01:56

Babiarz Eugeniusz

Eugeniusz Babiarz, ur. 13 III 1951 w Męcince k. Jawora. Ukończył ZSZ w Bielawie (1967).

1965-2000 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego Bielbaw im. II Armii Wojska Polskiego w Bielawie.

W VIII 1980 inicjator utworzenia WZZ w Bielbawie; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od I 1981 przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący KZ; członek Prezydium Sekcji Makroregionalnej Przemysłu Lekkiego „S” (Dolny Śląsk i woj. zielonogórskie).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy, następnie w Kamiennej Górze, 13 III 1982 zwolniony. Poddany nadzorowi w zakładzie pracy, wielokrotnie przesłuchiwany. Organizator akcji ulotkowych w Bielbawie oraz zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin.

W III 1989 współinicjator reaktywowania „S” w Bielbawie, od XI 1990 z-ca przewodniczącego KZ, 1992-1998 przewodniczący; delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, 1992-1994 członek ZR. Od 2000 na zasiłku przedemerytalnym.

Do 17 X 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Bielawa

Opcje strony