Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14965,Baca-Jan.html
2023-05-30, 09:51

Baca Jan

Jan Baca, ur. 11 VII 1958 w Świdnicy.

W 1980 pracownik PKP Jaworzyna Śląska.

W VIII 1980 uczestnik strajku kolejarzy w Węźle Kolejowym PKP Jaworzyna Śl., organizator i przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ przy PKP Jaworzyna Śl.; członek MKK w Strzegomiu; w 1981 Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego „S” Dolny Śląsk; delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR. Pomysłodawca i organizator mikroregionu „S” Strzegom. Do 1982 kolporter prasy i wydawnictw niezależnych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Nysie, zwolniony 12 VII 1982. Po wyjściu współorganizator pomocy dla represjonowanych, organizator struktur podziemia.

Naciskany przez SB na wyjazd z kraju, od XI 1982 na emigracji w USA. 1982-1989 pomysłodawca i inicjator spotkań tzw. Bacówek, jednoczących Polonię bostońską i byłych działaczy „S”, w ramach Bacówek współorganizator pomocy dla opozycji w Polsce.

10 VIII 1981 – 26 X 1983 rozpracowywany przez KW MO w Wałbrzychu/Ref. II RUSW w Świdnicy w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Jaworzyna Śląska

Opcje strony