Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14967,Bach-Andrzej.html
12.04.2024, 16:50

Bach Andrzej

Andrzej Bach, ur. 21 III 1956 w Starych Juchach k. Ełku. Ukończył Technikum Chemiczno-Spożywcze w Ełku (1976).

1976–1977 i 1979–1982 dyspozytor w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego tamże, 1982 samodzielny referent. 1977–1979 służba wojskowa.

Od 18 XI 1980 w „S”, organizator, przew. Komitetu Założycielskiego w WPPM, nast. przew. KZ, od IV 1981 przew. Oddziału Miejskiego Regionu Pojezierze w Ełku, V 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, od V 1981 członek ZR.

17 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, 17 III 1982 zwolniony. Organizator i przez kilka mies. członek kilkunastoosobowej grupy działaczy podziemnej „S” w Ełku (m.in. także Grzegorz Ardziński, Jan Karolak, Henryk Kupiec, Aleksander Masłowski, Ryszard Moszczenko, Marek Rosiński, Andrzej Sawicki), która prowadziła i kolportaż wydawnictw podziemnych dostarczanych m.in. z Białegostoku przez Jana Milewskiego.

Od 9 X 1982 na emigracji w RFN.

1978–1979 i 1981–1989 zarejestrowany przez WSW jako TW Azymut.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony