Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bagiński Sylwester

Sylwester Bagiński, ur. 20 I 1948 w Częstochowie. Ukończył Technikum Samochodowe w Gliwicach (1969).

1969-1985 właściciel gospodarstwa rolnego w Częstochowie, od XI 1981 w Janikach k. Częstochowy. 1972-1975 członek Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Częstochowie, prowadził hodowlę koni AKJ.

Od XI 1980 w Solidarności Chłopskiej, w kontakcie ze Stanisławem Helskim z Wałbrzycha i Stanisławem Janiszem z Włocławka, założyciel SCh w woj. częstochowskim, organizator punktu konsultacyjnego w swoim mieszkaniu, przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego SCh. I-II 1981 wspomagał głodówkę protestacyjną SCh w parafii św. Józefa w Świdnicy, w II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego w Rzeszowie, następnie członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. 1 III 1981 współorganizator i przewodniczący Wojewódzkiego Zjazdu Rolników w Częstochowie, w III 1981 delegat na Zjazd Zjednoczeniowy związków zawodowych rolników w Poznaniu; od III 1981 przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S” RI, członek Zarządu Krajowego „S” RI, III-IV 1981 współpracownik Ogólnopolskiego KS „S” RI w Bydgoszczy, 17 IV 1981 organizator protestu głodowego na Jasnej Górze ws. przyspieszenia podpisania porozumienia w Bydgoszczy; we IX 1981 inicjator i współorganizator dożynek na Jasnej Górze; 8 XII 1981 współzałożyciel Regionalnej Społecznej Rady Koordynacyjnej w Częstochowie. W 1981 redaktor i wydawca biuletynów związkowych „Solidarność Chłopska”, „Na Chłopski Rozum”.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 1-7 II 1982 prowadził głodówkę, od 14 III 1982 hospitalizowany w Zabrzu, zwolniony 9 IV 1982. 5 IX 1982 uczestnik zebrania działaczy chłopskich na Jasnej Górze; 11 IX 1982 ponownie internowany w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 1 XII 1982. 1983-1985 usiłowano odebrać mu gospodarstwo (VI 1983 Bank Spółdzielczy w Przystajni zażądał natychmiastowej spłaty kredytu), 30 V i 6 IX 1984 bronił siekierą gospodarstwa przed komornikiem, biegłym sądowym i funkcjonariuszami RUSW; 21 XII 1984 – 4 I 1985 tymczasowo aresztowany, 24 I 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnie za znieważenie funkcjonariuszy publicznych na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny 35 tys. zł, 10 IV 1985 Sąd Wojewódzki w Częstochowie cofnął karę więzienia i zmniejszył grzywnę do 500 zł; w 1985 gospodarstwo zlicytowano. V 1985 – VII 1990 bez zatrudnienia, bez zameldowania (nie pozwolono mu zameldować się ponownie w Częstochowie), wielokrotnie zatrzymywany za brak meldunku. W 1985 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników w parafii św. Barbary w Częstochowie; utrzymywał się z prac dorywczych i pomocy przyjaciół, niezaangażowany w zorganizowaną działalność podziemną.

1990-1991 współwłaściciel sklepu spożywczego As w Częstochowie, od 1991 właściciel gospodarstwa agroturystycznego i hodowli koni w Lądku-Zdroju, zdobywca nagród na krajowych wyścigach konnych, od 2004 członek Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaka Francuskiego.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry