Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bajer Piotr

Piotr Bajer, ur. 16 X 1955 w Zawidowie k. Zgorzelca. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku (1976).

1976-1979 pracownik Stacji Radiowo-Telewizyjnej Krzemianucha k. Suwałk, 1979-1981 Fadomu w Suwałkach, 1981-1989 automatyk-elektronik w Suwalskiej Fabryce Mebli.

Od X 1980 w kontakcie z MKZ w Białymstoku, od XI 1980 w „S”, współorganizator, członek KZ w Fadomie, następnie w SFM, członek założyciel MKZ w Suwałkach; oddelegowany do pracy w MKZ (Dział Propagandy), w II 1981 współorganizator zewnętrznego nagłośnienia w siedzibie MKZ (przez głośniki umieszczone na ulicy emitowano na żywo np. wywiady z działaczami „S”), 3 II 1981 po konfiskacie sprzętu nagłośnieniowego przez MO konstruktor wzmacniacza akustycznego umożliwiającego nadawanie; III-IV 1981 członek Komisji Interwencyjnej MKZ, 25-26 IV 1981 organizator nagrywania rozmów „S” z delegacją rządu ws. przekazania nowego budynku KW PZPR w Suwałkach na cele społeczne, następnie w wyniku sporów między MKZ w Suwałkach a MKZ w Giżycku wycofał się z działalności w MKZ.

Po 13 XII 1981 organizator zbiórki żywności dla internowanych w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach (przekazywanej przez Marylę Zadrąg, żonę internowanego Krzysztofa Zadrąga), od 1982 uczestnik rozprowadzania darów zagranicznych otrzymywanych za pośrednictwem Kościoła, także Aleksandra Seredyńskiego; od jesieni 1982 członek nieformalnej grupy opozycyjnej skupionej wokół A. Seredyńskiego, kolporter (ze Stanisławem Kowalczykiem i Edwardem Wasilewskim) podziemnej prasy między Białymstokiem a Suwałkami oraz w SFM, ulotek; do 1984 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Suwałkach (wygłaszał przemówienia patriotyczne autorstwa A. Seredyńskiego), po 1984 uczestnik. W VIII 1987 współzałożyciel, jawny reprezentant (z Mirosławem Basiewiczem i S. Kowalczykiem) Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania, zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu, także podczas podróży związanych z działalnością Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań.

Od IV 1989 członek Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S” w Suwałkach i Wojewódzkiego KO, 1989-1991 szef Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Suwałkach. Od 1991 współwłaściciel (z żoną Marią Bajer), prezes jednej z pierwszych prywatnych rozgłośni radiowych w Polsce – Radia 5.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Suwałkach w ramach KE krypt. Broda.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry