Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bakun Kazimierz

Kazimierz Bakun, ur. 4 IX 1939 w Starowlanach k. Kuźnicy Białostockiej, zm. 8 XII 1998 w Cape Coral na Florydzie. Uczeń szkoły przysposobienia rolniczego (naukę przerwał po 2 latach).

Właściciel gospodarstwa rolnego; 1975-1978 manewrowy na stacji PKP Białystok, 1978-1980 na stacji Sokółka. Od II 1980 (we współpracy z Wiesławem Kęcikiem z Warszawy) kolporter m.in. w Białymstoku i Sokółce pism niezależnych „Placówka”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Bratniak”, „Zeszyty Naukowe” TKN; w 1980 skazany 5 razy przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, wielokrotne rewizje w gospodarstwie; 8 V i 6 VI 1980 zatrzymywany; 27 VIII 1980 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce na 6 mies. ograniczenia wolności.

Od IX 1980 wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Rolników w woj. białostockim; w X 1980 założyciel koła NSZR w Starowlanach, następnie w pobliskich wsiach; 14 XII 1980 uczestnik I Zjazdu NSZZR Solidarność Wiejska w Warszawie; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie; 3 V – 18 X 1981 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” RI Regionu Białystok; w XI 1981 współorganizator (z Jakubem Antoniukiem) NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w woj. białostockim.

15 XII 1981 aresztowany pod pretekstem niezapłaconej grzywny, na początku I 1982 zwolniony po jej opłaceniu; 26 II 1982 zatrzymany pod zarzutem znieważenia funkcjonariuszy MO, 25 III 1982 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce na 3 mies. aresztu i grzywnę z zamianą na 30 dni aresztu za namawianie 14 XII 1981 rolników do bojkotu skupu mleka, trzody chlewnej i płodów rolnych. 20 IV 1982 ponownie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce na 1 rok więzienia za znieważenie 26 II 1982 funkcjonariuszy MO; zwolniony przedterminowo.

Od 30 XII 1982 na emigracji w USA.

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Gazeta.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry