Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14983,Balicki-Marek.html
2023-10-01, 08:33

Balicki Marek

Balicki Marek, ur. 29 IX 1953 w Słupsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1978).

1978–1984 lekarz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego w ZOZ tamże, w XI 1980 członek KS podczas strajku okupacyjnego pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, uczestnik negocjacji z komisją rządową; od I 1981 przew. KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 29 XII 1981 zwolniony. 1982–1984 działacz podziemnej Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku; redaktor i kolporter podziemnego pisma „Robotnik Lęborka”. 21 IV 1983 zatrzymany, 22 IV 1983 aresztowany i osadzony w AŚ w Lęborku. 27 VII 1983 zwolniony, Sąd Rejonowy w Lęborku umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1984–1986 lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym we Fromborku, 1986–1999 lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym Drewnica w Ząbkach (1987–1992 i 1997–1999 ordynator, 1990–1992 dyr. szpitala).

1990–1997 w ROAD/UD/UW. 1991–1997 poseł RP z listy UD, 1992–1993 wiceminister zdrowia, 1998–2001 doradca Prezydenta RP, 2001–2005 senator RP z listy SLD-UP, 2003 i 2004–2005 minister zdrowia. 2004–2008 współzałożyciel i członek SdPl. 2006–2007 radny, wiceprzew. Sejmiku Mazowieckiego z listy SdPl, 2006–2013 dyr. Szpitala Wolskiego w Warszawie. 2007–2011 poseł RP z listy LiD. Od 2013 kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. 1991–2013 prezes Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, od 1983 członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2013 członek SLD i rzecznik SLD ds. zdrowia. Od 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie.

10 II 1983 – 9 XII 1984 rozpracowywany przez p. III KM MO/ RUSW w Lęborku w ramach SOS/KE krypt. SBB/Agitator.

Arkadiusz Kazański

Region Słupsk, Lębork

Opcje strony