Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Banaczyk Jan

Jan Banaczyk, ur. 13 I 1941 w Piotrowie, obecnie woj. świętokrzyskie. Ukończył SP tamże (1956).

1958-1997 pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej Wydz. M-21 HSW.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, organizator pomocy dla osób represjonowanych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB.

1989-1997 członek Komisji Wydziałowej Narzędziowni, KZ w HSW, 1993-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska. Od 1997 na emeryturze.

 

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry