Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Banaszkiewicz Adam

Adam Banaszkiewicz, ur. 16 VII 1946 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Chemiczny (1969), w 1979 doktorat.

1969-1970 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1971-1979, 1981-1987 i od 1989 pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, 1979-1981 pracownik Instytutu Efektywności Wykorzystania Materiałów w Dąbrowie Górniczej, 1987-1988 Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 1988-1989 Biura Handlu Zagranicznego Przedsiębiorstwa Górnictwa i Modernizacji Przemysłu Budex w Częstochowie. W 1979 zwolniony z pracy na PCz z powodu uczestnictwa w Duszpasterstwie Akademickim przy Kurii Diecezjalnej.

Od IX 1980 w „S”. W 1981 dzięki staraniom uczelnianej KZ przywrócony do pracy na PCz; współzałożyciel KIK w Częstochowie.

Od I 1982 współpracownik s. Ireny Makowicz z Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych na Wydziale Metalurgicznym PCz. 11 V 1983 – I 1989 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej św. Rodziny w Częstochowie, kierowanego przez bp. Franciszka Musiela; w 1987 ponownie zwolniony z pracy. 1988-1989 członek Konsulty Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej, działającej przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie.

W 1989 ponownie przywrócony do pracy na PCz; współtwórca Regionalnego KO, członek komisji wyłaniającej kandydatów KO w wyborach parlamentarnych, do 1990 członek Częstochowskiego KO. W 1990 redaktor „Wiadomości Częstochowskich”. Od 1990 prezes KIK w Częstochowie. W 1993 członek założyciel Ligi Miejskiej tamże. Od 1994 radny Miasta Częstochowa, do 1998 i od 2002 wiceprzewodniczący Rady Miasta. Od 2009 na emeryturze.

Autor rozdz. „Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu” w książce ks. Mariana Mikołajczyka ''Władza ludowa a diecezja częstochowska'' (Częstochowa 2000). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 20 I 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Klerykał; 1984-1989 przez Wydz. IV WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Myśliciel.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry