Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Banaśkiewicz Jerzy Wojciech

ks. Jerzy Wojciech Banaśkiewicz, ur. 22 IV 1937 w Skarżysku-Kamiennej. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1961) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1967).

1961-1963 wikariusz w parafii Nawiedzenia NMP w Garbatce-Letnisku, 1967-1969 w parafii św. Trójcy w Starachowicach, 1969-1998 w parafii Opieki NMP w Radomiu, 1969-1995 współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego tamże. 1976-1981 organizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom w Radomiu. 1979-1985 organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w radomskich kościołach.

VIII 1980 – 1985 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in.: „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego «S»”, „Tygodnika Solidarność”, „Biuletynu Informacyjnego Gdańskiego Komitetu Obrony za Przekonania”; od 1981 członek założyciel, kapelan KIK w Radomiu; 26 X – 13 XII 1981 uczestnik, duszpasterz strajku studenckiego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

Po 13 XII 1981 wspierał KOWzP (pomoc duchowa więzionym i materialna ich rodzinom), do 1 I 1982 inicjator mszy z informacjami o uwięzionych; 1982-1983 kolporter podziemnych wydawnictw okolicznościowych z Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Kielcach-Piaskach, zaangażowany w działalność Komitetu Pomocy Internowanym, następnie Komitetu Pomocy Aresztowanym; do 1985 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Opieki NMP, wygłaszał homilie m.in. podczas mszy rocznicowych 3 V, 11 XI, Czerwca ’76; współorganizator pomocy żywnościowej i medycznej z darów krajowych i zagranicznych dla rodzin osób represjonowanych. Od 1985 pracownik naukowo-dydaktyczny Seminarium Duchownego w Radomiu. W 1983 współorganizator spotkania Jana Pawła II z młodzieżą na Jasnej Górze, w 1987 i 1991 uczestnik przygotowań do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

Od 1998 proboszcz parafii św. Teresy w Radomiu.

Autor książek ''Zapisane liryką'' (2005), ''Za ziemią Boga zatęsknisz'' (2007), 4 tomów ''Konferencji Radiowych'' będących zapisem wystąpień na antenie Katolickiego Radia Ave (1995-2000).

 

Karolina Słowińska

Radom, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry