Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baranek Tomasz

Tomasz Baranek, ur. 6 III 1958 w Krakowie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zespole Szkół Mechanicznych dla Pracujących tamże (1980).

1977–1978 tokarz w Centralnym Biurze Konstrukcji Maszyn Drogowych tamże, 1978–1980 konserwator sprzętu przeciwpożarowego w Akademii Górniczo-Hutniczej tamże, 1980–1987 ślusarz narzędziowy w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych Madro tamże.

III 1980 – 1994 w KPN. Od IX 1980 w „S”; od X 1981 członek Krakowskiego KOWzP. 1980–1981 kolporter niezależnych pism „Robotnik” i „ Opinia Opinia "Opinia", pismo wydawane 1977-1981 w Warszawie, podtytuł: „Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela”. Krakowska”; 1980–1984 drukarz „Opinii Krakowskiej”, ulotek, kartek okolicznościowych, grafik, redaktor techn., organizator działalności wydawniczej, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych dla Wydawnictwa Polskiego (ze Stanisławem Barankiem, Anną Baranek, Krzysztofem Bzdylem, Jackiem Swałtkiem, Beatą Zawiszą, Marią Motyką, Urszulą i Adamem Zglinickimi, Jerzym Żebrowskim).

17 XII 1981 uczestnik manifestacji przeciwko stanowi wojennemu na Rynku Głównym w Krakowie. 8 I 1982 przesłuchiwany. III – 5 XI 1982 kierownik Grupy do Zadań Specjalnych KPN podlegającej bezpośrednio CKAB (z Ewą Słowikowską, Leszkiem Koziołem, Piotrem Sunycią, Wojciechem Albińskim). 5 XI 1982 powołany do zasadniczej służby wojskowej (zastępcza forma internowania) w kompanii karnej w JW w Chełmie Lubelskim, Łazach i Strzemieszycach; 18 V 1983 aresztowany w Strzemieszycach, przewieziony do Krakowa, do 20 V przetrzymywany w areszcie WSW oraz KW MO, nast. w AŚ w Krakowie, 13 VII 1983 zwolniony, odesłany do kompani karnej, nast. zastosowano amnestię; 26 VIII 1983 zwolniony z wojska. 1985–1989 kolporter podziemnych wydawnictw KPN, m.in. pism „Opinia Krakowska”, „Niepodległość”. 1986–1989 pracownik przygotowalni w podziemnej Oficynie Literackiej w Krakowie. 1987–1990 robotnik wysoko wykwalifikowany w AGH.

1990–1991 pracownik przygotowalni offsetowej w Oficynie Literackiej w Krakowie, 1991–1992 cyzeler w pracowni plastycznej tamże, 1994–2008 formierz odlewnik w Studiu Form Rzeźbiarskich w tamże, do 2002 współwłaściciel. W 1999 współzałożyciel, członek zarządu Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979–1989 tamże. Od 2002 w Stowarzyszeniu Społeczno-Kombatanckim Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość tamże, od 2005 w Towarzystwie im. J. Piłsudskiego tamże. Od 2008 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Epsilon; 1982–1990 przez Wydz. III-1/Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Paweł Goleń|Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry