Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baran Stanisław

Stanisław Baran, ur. 19 V 1947 w Jaworznie, zm. 26 I 2016 w Przemyślu. Ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową w Inowrocławiu (1970).

1966–1999 ślusarz, maszynista PKP Lokomotywownia Żurawica.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w Lokomotywowni Żurawica, przew. KZ, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego Południowo-Wschodniego w Przemyślu. VII–XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 15 III 1982. Od 1982 działacz TKZ, kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator akcji protestacyjnych, 30 VIII 1982 demonstracji. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (rewizje w domu). 1988 jeden z inicjatorów podjęcia jawnej działalności przez KZ w swoim zakładzie.

1989–1991 przew. KZ, 1990 delegat na II WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR, 1989–1990 przew. Krajowej Sekcji Maszynistów, 1990 delegat na II KZD, 1990–1991 członek KK. 1991–1993 poseł na Sejm RP z listy „S”, członek sejmowych komisji Handlu i Usług oraz Obrony Narodowej. Od 2000 na emeryturze.

10 X 1980–28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 29 IV 1982–1 XI 1983 przez Wydz. II KW MO w Przemyślu ramach KE krypt. Klon; 29 IV 1982–28 VIII 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Maszynista.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Żurawica, Przemyśl, PKP

Opcje strony

do góry