Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Baran Stanisław

Stanisław Baran, ur. 19 V 1947 w Jaworznie. Ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową w Inowrocławiu (1970).

1966-1999 pracownik PKP Lokomotywownia Żurawica.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ, członek Prezydium MKZ w Przemyślu. W 1981 delegat na WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony w IV 1982. Od 1982 działacz TKZ, kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator akcji protestacyjnych, 30 VIII 1982 inicjator i organizator demonstracji (największej w regionie przez cały okres podziemia); wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Pod koniec 1988 współinicjator podjęcia jawnej działalności przez KZ w swoim zakładzie.

1989-1991 przewodniczący KZ, delegat na kolejne WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR, 1989-1990 przewodniczący Krajowej Sekcji Maszynistów; w 1990 delegat na II KZD, 1990-1991 członek KK. 1991-1993 poseł RP z listy „S”, członek sejmowych komisji Handlu i Usług oraz Obrony Narodowej. Od 2000 na emeryturze.

Wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Solidarności na Kolei (2005).

10 X 1980 – 28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 29 IV 1982 – 28 VIII 1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Maszynista.

 

Region Południowo-Wschodni, Żurawica

Opcje strony

do góry