Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15007,Baranski-Marek-Kazimierz.html
26.02.2024, 13:13

Barański Marek Kazimierz

Marek Kazimierz Barański, ur. 19 IV 1943 w Warszawie. 1960-1966 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Inżynierii Budowlanej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1971), w 1978 doktorat, w 1992 habilitacja.

1957-1961 członek ZHP, w I WDH Czarna Jedynka, po samorozwiązaniu w 1961 w 1962 reaktywował ją (z Januszem Kijowskim) i prowadził do 1966. 1960-1971 w ZSP. 1971-1978 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii UW, 1978-1981 zatrudniony w Archiwum Głównym Akt Dawnych. W III 1968 uczestnik demonstracji, wieców i strajku na UW. W 1969 współtwórca (z J. Kijowskim, Antonim Macierewiczem i Wojciechem Onyszkiewiczem) kręgu starszoharcerskiego Gromada Włóczęgów, organizującego niezależne wykłady i dyskusje; kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Podczas wydarzeń Grudnia ʼ70 uczestnik akcji oddawania krwi dla rannych na Wybrzeżu. W 1976 sygnatariusz listu protestacyjnego przeciw szkalowaniu w mediach robotników uczestniczących w zajściach w Ursusie i Radomiu, następnie Listu 175 ws. powołania komisji sejmowej do zbadania nadużyć MO i SB podczas tych zajść, 18 IX 1977 sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego. 1977-1980 organizator druku i drukarz niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR, KSS KOR, następnie „Głosu”. 22 I 1978 sygnatariusz Deklaracji założycielskiej TKN; zwolniony z pracy. 1979-1981 sekretarz i skarbnik Komisji Stypendialnej przy Kasie Pomocy Naukowej TKN. W 1980 współtwórca (z Wojciechem Fałkowskim, Krzysztofem Łazarskim i Andrzejem Rosnerem) niezależnego Wydawnictwa Krąg, które zainaugurowało działalność 15 II 1981, odpowiedzialny za organizację produkcji.

Od IX 1980 w „S”, organizator w AGAD; następnie przewodniczący KZ; 1980-1981 drukarz w MKZ/ZR Mazowsze. W 1981 po listach protestacyjnych studentów i pracowników naukowych przywrócony do pracy w IH UW, przewodniczący KZ „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, zwolniony 8 VII 1982. W 1988 współorganizator „S” na UW.

1996-2008 prof. w IH UW, od 2007 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor wielu prac z historii średniowiecza, m.in. ''Dynastia Piastów w Polsce'' (2005).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1976-1987 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2/III-1 KS MO/SUSW w ramach SOS/SOR/KE krypt. Marek.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony