Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bargieł Janusz

Janusz Bargieł, ur. 25 X 1951 w Bielsku-Białej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1975).

1975–1976 pracownik Państwowego Technikum Ogrodniczego w Bielsku-Białej, 1976–1980 specjalista ds. obsługi prawnej w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy tamże.

1981 prawnik ZR Podbeskidzie, IX – XII 1981 redaktor pisma Wszechnicy Podbeskidzia „Moim Zdaniem”.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, Nowym Łupkowie (w III uczestnik głodówki), Załężu k. Rzeszowa (w VIII uczestnik głodówki) i Kielcach-Piaskach, 23 XII 1982 zwolniony. 1983–1986 praca dorywcza, m.in. jako ratownik WOPR na bielskich basenach. 1983 redaktor i wydawca podziemnego miesięcznika „Bez Knebla”, 1984–1985 podziemnego pisma „Antidotum”; współpracownik podziemnych pism „Solidarność Podbeskidzia”, „Agencja Informacyjna «S»AIS” i „KAT” („Krajowa Agencja Terenowa”). Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 24 V 1983 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Bielska-Białej na 1 mies. aresztu za ułożenie 3 IV 1983 kwietnego krzyża przy kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Współpracownik RKW Trzeci Szereg. 1 IX 1985 zatrzymany, 3 IX aresztowany, osadzony w AŚ w Bielsku-Białej, 19 IV 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na 1 rok pozbawienia wolności, 31 V 1986 zwolniony warunkowo. 1987–1989 przedstawiciel Komisji Interwencji i Praworządności „S” na Podbeskidziu; monter w Bielskiej Spółdzielni Pracy.

1989–1990 prawnik ZR Podbeskidzie, IX – XII 1990 z-ca redaktora nacz. tygodnika „Kronika Beskidzka”, 1991–1995 wiceprezes zarządu Prasa Beskidzka Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 1995–31 V 2012 dziennikarz tygodnika „Kronika Beskidzka”. 2012–2017 prace dorywcze jako dziennikarz, od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

13 X 1981 – 19 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Klub; 26 X 1982 – 5 VIII 1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Wilkowice; 26 VIII 1986 – 14 VI 1988 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Wodnik; 12 VIII 1988 – 18 VII 1989 w ramach KE krypt. Bambus; 1988 – 1990 przez Wydz. II Dep. III/Dep. OKPP MSW w ramach SOR krypt. Karierowicze.

 

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry