Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bargieł Janusz

Janusz Bargieł, ur. 25 X 1951 w Bielsku-Białej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1975).

1975-1976 pracownik Państwowego Technikum Ogrodniczego w Bielsku-Białej, 1976-1980 specjalista ds. obsługi prawnej w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy tamże.

W 1981 prawnik w ZR Podbeskidzie; redaktor pisma Wszechnicy Podbeskidzia „Moim Zdaniem”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Nowym Łupkowie (tam prowadził 14-dniową głodówkę), Załężu k. Rzeszowa (tam w VIII 1982 prowadził 20-dniową głodówkę), Kielcach-Piaskach, 23 XII 1982 zwolniony. W 1983 wydawca, współredaktor podziemnego miesięcznika „Bez knebla”; współpracownik RKW Trzeci Szereg „S”; kilkukrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB, wielokrotne rewizje w domu; w IV 1983 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Bielsku-Białej na 1 mies. aresztu za ułożenie kwietnego krzyża w miejscu publicznym; 1 IX 1985 aresztowany, w IV 1986 skazany na 1 rok więzienia. Od 1987 przedstawiciel Komisji Interwencji i Praworządności „S” na Podbeskidziu; od 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej. 1987-1989 monter w Bielskiej Spółdzielni Pracy.

1989-1990 ponownie prawnik w ZR Podbeskidzie, od 1990 redaktor w Wydawnictwie Prasa Beskidzka Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

Do 5 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Wilkowice; do 14 VI 1988 w ramach SOR krypt. Wodnik; do 18 VII 1989 w ramach KE.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry