Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15020,Bartczak-Jan.html
2023-10-01, 07:39

Bartczak Jan

Jan Bartczak , ur. 9 I 1947 w Koźminku k. Kalisza, zm. 15 V 2018 w Niemczech. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1974).

1974–1978 zakonnik w Zgromadzeniu Księży Marianów w Górze Kalwarii i Grudziądzu. 1979 – IV 1980 pracownik w Państwowym Komitecie Pomocy Społecznej w Lublinie. V 1980 – 1982 dyspozytor w MPK w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; w IX 1980 współinicjator i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego, od 10 XI 1980 przew. KZ; od IX/X 1980 członek, sekretarz biura, od 6/7 II 1981 przew. MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; wykładowca Wszechnicy Związkowej; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od 16 V 1981 przew. ZR Środkowo-Wschodniego; członek KKP; IX/X 1981 delegat na I KZD, przew. zespołu zjazdowego ds. ruchów społecznych; członek KK. Od 27 XI 1981 członek Rady Społeczno-Gospodarczej w Lublinie, powołanej na mocy porozumienia z wojewodą lubelskim.

14 XII 1981 zatrzymany w Toruniu i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, 22 XII 1982 zwolniony. W 1983 zaangażowany w tworzenie Duszpasterstwa Trzeźwości przy katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie oraz przy parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku.

Od IX 1983 na emigracji w RFN. 1983–1984 świadek w czasie rozpatrywania przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie skargi ws. łamania praw związkowych w PRL. I – II 1984 jako b. przew. Regionu Środkowo-Wschodniego udzielił wywiadu RWE i Głosowi Ameryki. W l. 80. taksówkarz. 1990–2012 pielęgniarz (w 1992 ukończył 3-letnią szkołę pielęgniarską). Od 2012 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

29 X 1980 – 22 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Dwulicowcy.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony