Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartoszcze Piotr

Piotr Bartoszcze, ur. 14 IV 1950 w Jaroszewicach k. Bełżyc, zm. 7/8 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1984 w Sławęcinie k. Inowrocławia.

Ukończył ZSZ w Inowrocławiu. Od 1971 pracował w gospodarstwie rolnym rodziców (które potem przejął). W l. 70. w ZMW.

Od X 1980 w Komitecie Założycielskim NSZZ RI Solidarność Chłopska; 22 I i 8 II 1981 uczestnik demonstracji SCh w Bydgoszczy o rejestrację związku zawodowego rolników; 8-9 III 1981 uczestnik Zjazdu Zjednoczeniowego związków zawodowych rolników w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, członek OKZ. 16 III – 17 IV 1981 uczestnik strajku okupacyjnego „S” RI w Bydgoszczy, członek Ogólnopolskiego KS, 17 IV 1981 sygnatariusz porozumień bydgoskich, w wyniku których „S” RI została zarejestrowana; przewodniczący „S” RI w gm. Inowrocław, członek władz woj. w Bydgoszczy; od IX 1981 przewodniczący Międzygminnej Rady Porozumiewawczej „S” RI Kujaw Zachodnich i Pałuk. Członek KKP Niezależnych Samorządnych Chłopskich ZZ.

Po 13 XII 1981 krótko w ukryciu. 13 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka, zwolniony 23 XI 1982. Po wyjściu wydawca i kolporter (z ojcem – Michałem Bartoszcze, i bratem – Romanem Bartoszcze) podziemnego pisma „Żywią i Bronią”, współpracował z OKOR. Wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom. Zaginął 7 II 1984 podczas rozwożenia wydawnictw podziemnych; prawdopodobnie zamordowany w nocy 7/8 II 1984 przez funkcjonariuszy SB, jego ciało ze śladami bicia i duszenia znalazł R. Bartoszcze 9 II 1984 w studzience melioracyjnej w pobliżu Sławęcina k. Inowrocławia. Śledztwo ws. jego śmierci 2-krotnie umorzono: w V 1984 i 1995.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

W 1981 rozpracowywany przez KW MO w Bydgoszczy w ramach SO krypt. Spółdzielnia.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry