Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartoszewska Zofia

Zofia Bartoszewska (z d. Pawłowska), ur. 19 VI 1934 w Józefowie (pow. ostrołęcki). Ukończyła Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Poznaniu (1953).

1953-1955 pielęgniarka oddziałowa w Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka w Poznaniu, 1955-1956 pielęgniarka zabiegowa w Szpitalu Miejskim im. Franka Raszei tamże, 1957-1960 poradni przeciwgruźliczej w Przychodni Obwodowej Poznań-Stare Miasto, (również instruktorka zawodu), 1962-1963 w Przychodni Obwodowej Poznań-Nowe Miasto, w 1963 w Gabinecie Lekarsko-Pielęgniarskim przy Urzędzie Miasta Poznania, 1963-1973 w poradni dziecięcej w Dzielnicowym Zakładzie Służby Zdrowia Poznań-Nowe Miasto, 1973-1978 w poradni przemysłowej w ZOZ Poznań-Nowe Miasto, 1978-1986 w gabinecie zabiegowym poradni w ZOZ Grunwald.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka MKZ w Poznaniu; członek KZ w ZOZ Grunwald, od IX 1980 członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia w Wielkopolsce (z Anną Kałamoniak, Anną Grzymisławską, Barbarą Napieralską, Jerzym Żarnowskim, Bogdanem Narożnym, dr. Rudnickim, doc. Anną Potok), następnie Prezydium Ogólnokrajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia (z dr. Nowakowskim, dr. Michałem Gerwelem, dr. Pietraszkiem, Krystyną Nowak, Ludwiką Kubicką). Organizatorka zbiórek żywności i pieniędzy na rzecz represjonowanych, świadcząca pomoc medyczną; uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Obserwatora Wielkopolskiego”; 4 VIII 1982 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł, w 1982 przeniesiona na gorzej płatne stanowisko, w 1986 zwolniona z pracy; w VIII 1988 zatrzymana za udział w strajku w HCP, gdzie zapewniała opiekę medyczną strajkującym.

W 1989 organizatorka KO Osiedla Lecha-Czecha w Poznaniu, w czasie wyborów 4 VI 1989 mąż zaufania Ryszarda Garowicza; współzałożycielka, członek (z legitymacją nr 1) Stowarzyszenia Poznański Czerwiec. Pomysłodawczyni i współzałożycielka samorządu pielęgniarskiego, w 1991 pierwsza przewodnicząca Komitetu Założycielskiego Samorządu Pielęgniarek i Położnych. 1992-1994 przewodnicząca Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. W 1993 organizatorka Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w ramach funduszu PHARE.

Wielokrotnie odznaczana i wyróżniana: Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia (1996), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi za Samorząd Pielęgniarski (2002), Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2003), Medalem Okolicznościowym Prezydenta Miasta Poznania z okazji obchodów 50. rocznicy powstania poznańskiego (2006), Medalem Związku Kombatantów Węgierskich w 50. rocznicę powstania węgierskiego dla uczestników powstania poznańskiego (Budapeszt 2006), Odznaką 25 lat Solidarności Walczącej za zaangażowanie w działalność na rzecz wolnej Polski (2008)

1981 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Poznaniu w ramach SO krypt. Pomnik.

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry