Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bartosz Waldemar Józef

Waldemar Józef Bartosz, ur. 17 I 1954 w Snochowicach k. Kielc. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1978); 1978-1983 studia doktoranckie na KUL z psychologii społecznej.

1979-1981 i 1983-1989 pracownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Jędrzejowie. 1977-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Koła w PWZ; wiceprzewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Jędrzejowie; 1980-1981 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej tamże; w VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 18 V 1982; 6 VI 1982 uczestnik ingresu bp. Mieczysława Jaworskiego w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach w grupie zwolnionych z internowania zgromadzonych pod transparentem „S”, 8 VI 1982 ponownie internowany (z kilkunastoma uczestnikami ingresu) w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (13-22 VI uczestnik głodówki), Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie, zwolniony 18 X 1982. 1983-1987 współpracownik kieleckiego KOS, 1988-1989 RKW „S” Regionu Świętokrzyskiego; 12 VI 1985 orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń skazany na 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę za udział w manifestacji przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie podczas procesu ks. Marka Łabudy i ks. Andrzeja Wilczyńskiego, przetrzymywany w AŚ w Pińczowie, po wpłaceniu grzywny zwolniony.

W 1989 współorganizator Obywatelskiego Komitetu Odbudowy „S” w Jędrzejowie; przewodniczący KO „S” tamże, członek KO „S” Regionu Świętokrzyskiego; od V 1989 członek Prezydium Tymczasowego ZR, od XII 1989 delegat na kolejne WZD, przewodniczący ZR, od IV 1990 delegat na kolejne KZD, członek KK, 1990-1991 członek Prezydium KK. 1991-1993 poseł RP z listy „S”, członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; 1997-2001 poseł RP z listy AWS, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumenta; w XII 1997 współzałożyciel RS AWS. 1994-1999 przedstawiciel „S” w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od VI 1997 wiceprezes Stowarzyszenia Region Jędrzejowski; od 2007 prezes Fundacji Dla Dobra Wspólnego.

Autor w pismach: „Biuletyn Związkowy” (ZR), „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska”.

14 VI 1985 – 29 IX 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Jędrzejowie w ramach KE krypt. Aktywista.

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Region Świętokrzyski, Jędrzejów

Opcje strony

do góry