Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Berdychowski Zygmunt

Zygmunt Berdychowski, ur. 9 IX 1960 w Krynicy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1987).

1980-1981 członek Rady Domu Studenckiego Żaczek w Krakowie.

Po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji i wieców w Krakowie-Nowej Hucie; członek grupy z okolic Nowego Sącza (Bogumiła Berdychowska, Elżbieta Kulig, Jerzy Bochyński, Bernard Stawiarski) zajmującej się drukiem ulotek, malowaniem haseł na murach, zrywaniem Obwieszczeń o stanie wojennym. 10 I 1982 aresztowany (z J. Bochyńskim), 9 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata więzienia; przetrzymywany w AŚ w Nowym Sączu, następnie w ZK w Załężu k. Rzeszowa i Hrubieszowie (skazany na karcer i dodatkowy wyrok w zawieszeniu za rzekome pobicie funkcjonariusza, pobity); w 1982 uznany przez Amnesty International za więźnia politycznego miesiąca, 23 II 1983 warunkowo zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; I 1982 – IV 1983 zawieszony w prawach studenta. Od 1983 wielokrotnie poddawany rewizjom, przesłuchiwany, w 1987 zatrzymany na 48 godz. Działacz podziemia w Nowym Sączu (z Andrzejem Szkaradkiem, Henrykiem Szewczykiem, Stanisławem Koziołem, Jackiem Sanockim). 1983-1989 uczestnik manifestacji 3 V i 11 XI w Krakowie i Krakowie-Nowej Hucie, organizator kolportażu w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Lublinie, kolporter wydawnictw podziemnych („Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Przedświt”, „Paragraf”, „Hutnik”, „Solidarność Walcząca”, „Opinia”), ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, kalendarzy, tzw. cegiełek; zbierał fundusze na pomoc dla represjonowanych; 1984-1988 redaktor i wydawca podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”; 1986-1987 drukarz dodatku „Lach Sądecki” (z H. Szewczykiem, Janem Gabrukiewiczem w akademiku przy ul. Śliskiej). 13 X 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW i w AŚ w Krakowie, 23 VI 1986 wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata; relegowany z uczelni, w V 1986 przywrócony. 1986-1987 działacz Duszpasterstwa Akademickiego.

W II 1989 współorganizator Niezależnego Sądeckiego Klubu Myśli Politycznej. Członek KO „S” w Nowym Sączu; uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (pełnomocnik Krzysztofa Pawłowskiego). Od 1989 członek „S” RI, 1989-1991 przewodniczący KKR; 1989-1990 pełnomocnik Rady Krajowej ds. Spółdzielczości w „S” RI. W 1990 współzałożyciel Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 1990-1991 pełnomocnik ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. restrukturyzacji mleczarstwa; od 1991 pomysłodawca i główny organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. 1991-1997 członek PSL „S”/SLCh, szef Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, członek Prezydium Zarządu Krajowego; 1997-2003 członek SKL, szef Zarządu Województwa Małopolskiego, członek Prezydium władz krajowych. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienie Ludowe, 1997-2001 z listy AWS. Od 1993 w Instytucie Studiów Wschodnich, założyciel, przewodniczący rady programowej, 1993-1998 i 2001-2002 prezes Zarządu. Od 1994 członek Stowarzyszenia Sołtysów; od 1996 Stowarzyszenia Kas Wzajemnej Pomocy. Od 2003 właściciel, prezes Zarządu Regionalnej Agencji Promocyjno-Doradczej. 2006-2010 radny Gminy Chełmiec z listy Społecznego Komitetu Wyborczego Wyborców Gminy Chełmiec. 2010–2014 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy PO.

Publikował w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim”, „Sądeczaninie”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); laureat Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia (2009); Honorowy Obywatel Krynicy-Zdroju (2009).

12 I 1982 – 28 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Pretor; 10 VIII – 23 XI 1989 przez Wydz. III WUSW w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Radykalni.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry