Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15092,Bernaciak-Marek.html
20.05.2024, 11:52

Bernaciak Marek

Marek Bernaciak, ur. 17 IV 1965 w Toruniu. Ukończył Technikum Budowlane tamże (1985).

1983-1985 jako uczeń technikum związany ze środowiskiem podziemnego pisma młodzieży „Grześ”: uczestnik akcji ulotkowych, malowania napisów, zbierał informacje z toruńskich szkół, prowadził bibliotekę Wszechnicy Młodzieżowej; w 1984 organizator akcji solidarnościowej z młodzieżą protestującą w Miętnem k. Garwolina przeciwko zdejmowaniu krzyży w szkołach; w III, VI 1984 2-krotnie pobity podczas zatrzymań; 1983-1985 kolporter prasy podziemnej w środowiskach młodzieżowych; 1984-1985 uczestnik Duszpasterstwa Młodzieżowego przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej. W 1985 robotnik w Kombinacie Budowlanym Toruń; 1985-1987 zasadnicza służba wojskowa; 1987-1989 technik w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych Towimor, członek TKZ „S” oraz Ruchu WiP, kolporter prasy podziemnej w środowiskach młodzieżowych i w Towimorze; 1988-1989 współzałożyciel, następnie drukarz podziemnego pisma „Impuls”; introligator, składacz w podziemnym wydawnictwie Kwadrat. 1988-1996 współzałożyciel, następnie szef, później członek Amnesty International okręgu toruńskiego. Od IV 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w Towimorze, w VIII 1988 wspomagał strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, dostarczając żywność, podziemną prasę i wydawnictwa. 13 XII 1988 współorganizator manifestacji rocznicowej w Toruniu; w 1989 prowadził akcje sprzedaży na ulicach prasy i wydawnictw podziemnych.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: organizator akcji ulotkowych, plakatowych. 29 V – 4 VI 1989 uczestnik strajku NZS na UMK. 1989-1991 mistrz w Pragmatic Sp. z o.o., 1991-1999 kierownik działu montażu w DGG SA, od 1999 właściciel firmy budowlanej MBB Marek Bernaciak. 2005-2007 oskarżyciel posiłkowy w procesie funkcjonariuszy SB represjonujących młodzież toruńską w l. 80. Od 2007 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Toruniu w ramach SO krypt. Towimor; 7 VI 1983 – 27 III 1987 przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Kontrakt.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony