Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15100,Biala-Irena.html
2023-09-23, 20:45

Biała Irena

Irena Biała (obecnie Musielak), ur. 20 X 1951 w Toruniu. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydz. Inżynierii Chemicznej (1975).

1975-2007 technolog, kierownik działu w Zakładach Włókien Chemicznych Elana w Toruniu (od 2004 Boryszew SA oddział Elana).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ; w 1981 uczestniczka demonstracji na rzecz zwolnienia wiezionych za przekonania; redaktor, tłumaczka tekstów dla „Biuletynu NSZZ «Solidarność» w ZWCh Chemitex-Elana”.

1982-1983 przedstawicielka ZWCh Elana w podziemnym Tymczasowym Prezydium ZR; 1 i 3 V 1982 współorganizatorka manifestacji w Toruniu; współpracowniczka podziemnych pism: 1982-1984 redaktor, maszynistka pisma zakładowego „Elana”, w 1986 „Toruńskiego Informatora Solidarności”, 1987-1988 pisma „Refleksy”, udostępniała mieszkanie na siedzibę redakcji; 1982-1987 organizatorka kolportażu i Międzyzakładowej Biblioteki „S”: prowadziła magazyny, bibliotekę (w mieszkaniu prywatnym), kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych w toruńskich zakładach pracy. 1983-1987 w opanowanej przez „S” Radzie Pracowniczej w Elanie. Od 29 V 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników ZWCh Elana. 1988-1989 redaktor audycji Radia „S”.

1989-1992 członek KZ w Elanie, delegat na II WZD Regionu Toruńskiego. Od 2007 na emeryturze.

Autorka opatentowanego projektu odwadniania politereftalanu etylenu (1982).

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony